50 Zjazd Okulistów Polskich

Termin: 06-08.06.2019
Miejsce obrad: Warszawa
www.pto.com.pl/zjazd2019