X Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki”

Termin: 10-03 marca 2018
Miejsce obrad: Wisła
cornea2018.icongress.pl