XI Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki Cornea 2019"

Termin: 28.02-02.03.2019
Miejsce obrad: Wisła
www.cornea2019.icongress.pl