XLIX Zjazd Okulistów Polskich

Termin: 07-09 czerwca 2018
Miejsce obrad: Katowice
zjazd2018.pto.com.pl