I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ZACHODNIOPOMORSKIE SPOTKANIA OKULISTYCZNE

Miejsce: Kołobrzeg
Termin: 22-23.09.2017
https://okejkolobrzeg.icongress.pl