II BYDGOSKIE SPOTKANIA OKULISTYCZNE

Termin: 15-16 września 2017r.
Miejsce obrad: Bydgoszcz
https://bso2017.icongress.pl