IX MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM "POSTĘPY W DIAGNOSTYCE I TERAPII SCHORZEŃ ROGÓWKI"

Termin: 2-4 marca 2017
Miejsce obrad: Wisła
www.cornea-wisla.pl