Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Widzenie 20/20”

Miejsce obrad: Poznań
https://optookulistyka2020.icongress.pl/