Kongres KRIO

Termin: 16-19 listopad 2017
Miejsce: Wisła
www.kongreskrio.pl