VIII ŚLĄSKI MEETING SIATKÓWKOWY

Termin: 23-24 listopada 2017
Miejsce obrad: Katowice
https://sms2017.icongress.pl/