XLVIII ZJAZD OKULISTÓW POLSKICH

Termin: 8-10 czerwca 2017
Miejsce obrad: Kraków
www.zjazd2017.pto.com.pl