Nowe oprogramowanie SOCT 9.0

Optopol Technology publikuje nową wersję oprogramowania SOCT 9.0
 

Główne funkcje wersji oprogramowania 9.0:
 • Topografia rogówki
  • Topografia przedniej i tylnej powierzchni rogówki
  • Analiza mocy refrakcji na podstawie obydwóch powierzchni oraz miejscowej grubości rogówki
 • Angiografia OCT – narzędzia analityczne
  • FAZ – narzędzie dołkowej strefy beznaczyniowej
  • VFA – narzędzie pomiaru obszaru przepływu
 • Angiografia OCT – kompletny zestaw widoków
  • Widok ogólny i szczegółowy dla pojedynczej wizyty
  • Analiza obojga oczu
  • Porównanie dwóch wizyt
  • Progresja czterech wizyt
 • Widok zaawansowany siatkówki oraz tarczy nerwu wzrokowego
 • Algorytm usuwania artefaktu projekcji, tryb polepszania obrazu, obsługa formatu RAW, wskaźnik jakości sygnału
 • Badania radialne siatkówki (obydwoje oczu, porównanie, progresja)
 • Udoskonalone obrazowanie 3D, rozpoznanie granicy BMO, mapa nabłonka
 • Rozdzielczość ekranu do 4k
Szczegółowe informacje dostępne na życzenie klienta. Zapraszamy do kontaktu z lokalnym przedstawicielem Optopol Techonology.