I Okulistyczny Festiwal Filmowy i Fotograficzny

Termin: 30-31.08.2019
Miejsce obrad: Gdynia
www.offf2019.icongress.pl