XIII Międzynarodowe Sympozjum Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki CORNEA 2021

Termin: 08-10.04.2021
Miejsce obrad: Wisła
https://cornea2021.icongress.pl/