IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa GlauCat 2021

Termin: 20-22.05.2021
Miejsce obrad: Mikołajki
http://okolaser.edu.pl/