ANGIOGRAFIA SOCT

Angiografia SOCT to nieinwazyjna metoda obrazowania 3D przepływu krwi w naczyniach krwionośnych siatkówki. 

Obrazowanie przepływu oraz struktur naczyniowych dostarcza informacji na temat wielu schorzeń siatkówki. Skan Angio umożliwia ocenę stanu unaczynienia strefy okołodołkowej, peryferyjnej oraz tarczy nerwu wzrokowego. Niezwykle krótki czas skanowania od 1,6 sekundy w standardowej rozdzielczości oraz 3 sekundy w wysokiej rozdzielczości sprawia, że Angiografia OCT może stać się podstawowym badaniem okulistycznym.

Opis
ANGIOGRAFIA OCT
Opcjonalny moduł angiografii pozwala na ocenę mikrokrążenia i struktury naczyń krwionośnych siatkówki. Angiografia OCT to nieinwazyjna i bezkontrastowa metoda obrazowania 3D przepływu krwi w naczyniach siatkówki. Oprogramowanie umożliwia obserwację, śledzenie oraz porównywanie zmian w warstwach naczyniowych siatkówki obojga oczu.

Standardowy widok pojedynczy                                         Szczegółowy widok pojedynczy
 
Widok obojga oczu

Widok porównania                                                              Widok progresji

 

METODY ANALIZY ANGIO

KWANTYFIKACJA
Narzędzie do oceny przepływu umożliwia obiektywny pomiar unaczynienia w poszczególnych sektorach wraz z mapami analizowanych struktur naczyniowych, umożliwiającymi szybką ocenę stanu naczyń. Wybór metody analizy pozwala dostosować czułość narzędzia do wykrywania określnych zmian w strukturze naczyń.
 
Dostępne metody kwantyfikacji:
  • mapa gęstości przedstawia perfuzję. Jest ona definiowana jako całkowity obszar perfuzji naczyniowej na jednostkę obszaru badania,
  • mapa Skeleton przedstawia naczynia – jest ona definiowana jako całkowita długość naczyń z perfuzją na jednostkę obszaru pomiaru.
 Kwantyfikacja dostępna jest w badaniach Angio OCT dla warstw:
  • siatkówka: splot powierzchowny i splot głęboki,
  • dysk: RPC.
Mapa kwantyfikacji
- Skeleton
Mapa kwantyfikacji
-Density
 


NARZĘDZIA: FAZ, VFA
FAZ – narzędzie do pomiaru dołkowej strefy beznaczyniowej (FAZ - Foveal  Avascular Zone) pozwala kwantyfikować i monitorować zmiany w powierzchownych i głębokich warstwach naczyń. Narzędzie FAZ dostępne jest dla skanów wąskich oraz szerokich.

 
                                           Powierzchnia [mm2]: 0,48

VFA – Narzędzie do pomiaru obszaru przepływu (VFA - Vascular Flow Area) umożliwia pomiar pola powierzchni patologii oraz dokonywanie precyzyjnych pomiarów powierzchni unaczynienia.
 
 
  Obszar [mm2]
Obszar przepływu [mm2]

NFA – narzędzie do pomiaru obszaru bez przepływu (Non Flow Area) wyświetla sumę pól powierzchni bez perfuzji.
 
 
  Obszar bez przepływu [mm2]

MOZAIKA ANGIO (opcja)
Mozaika Angio dostarcza wysokiej jakości obrazów przepływu na większym obszarze siatkówki.
Zakładka „ZESTAWIENIE” oferuje: widok dowolnej warstwy naczyniowej, widok enface, mapy głębokości naczyń oraz grubości.
Tryby mozaiki: 10x6 mm, 12x5 mm, 7x7 mm, 10x10 mm oraz tryb ręczny (do 12 obrazów).

Tryby mozaiki: 10x10 mm                                       Tryby mozaiki: 7x7 mm
 
Tryby mozaiki: 10x6 mm                                                    Tryb ręczny (do 12 obrazów)
 
Tryby mozaiki: 12x5 mm                                                      Tryb mozaiki: 12x5 mm – Widok RPC enface
 
Tryby mozaiki: 12x5 mm -                                                   Tryby mozaiki: 12x5 mm -
mapa grubości NFL                                                              mapa grubości siatkówki
 


CNC                                                                  BRVO
 

ANGIOGRAFIA

 


PDR,  Tryb Mozaiki Angio: 10x10 mm


* Obrazy dzięki uprzejmości dr  Bartosza L. Sikorskiego