Diopsys NOVA / ARGOS

BEZINWAZYJNE BADANIE NARZĄDU WZROKU
NOWOCZESNE BADANIA ERG I VEP
 

Wczesne wykrywanie i lepsze monitorowanie pacjentów:

  • wczesne wykrywanie zmian jaskrowych,
  • badanie dysfunkcji  nerwu wzrokowego oraz komórek zwojowych siatkówki,
  • łatwe diagnozowanie AMD, DME i jaskry,
  • intuicyjny i łatwy w obsłudze system interpretacji wiarygodnych wyników badań,
  • proste śledzenie postępów zastosowanego leczenia.

Opis
SYSTEM BADANIA NARZĄDU WZROKU DIOPSYS
Diopsys to urządzenie elektrofizjologiczne, które generuje bodźce fotowoltaiczne, rejestruje, przetwarza i analizuje powstałe sygnały wywoływane w celu dostarczenia informacji o wadach strukturalnych i przewodnictwa nerwowego układu wzrokowego.


 
System badania wzroku Diopsys®
Elektroretinografia stymulowana wzorcem (PERG) Contrast Sensitivity
Concentric Stimulus Field
Wzrokowe potencjały wywołane (VEP) Multi Contrast (LX)
Konfigurowane przez użytkownika protokoły (TR)
Elektroretinografia w pełnym polu (ffERG) Chromatyczne światło czerwone/niebieskie
Biały błysk
Fixed Luminance Flicker Test
Multi Luminance Flicker Test
Elektroretinografia wieloogniskowa (mfERG) 19- and 61-Hexagonal Pattern Stimuli

BADANIA

ERG

Moduł Diopsys ERG (elektroretinografia wzorcowa) umożliwia obiektywne pomiary funkcji siatkówki (większość innych testów diagnostycznych ocenia samą jej budowę).
Każdy test rejestruje aktywność elektrofizjologiczną siatkówki i dostarcza informacji, które ułatwiają diagnozowanie chorób wpływających na wewnętrzne i zewnętrzne warstwy siatkówki.

Diopsys ERG/ Protokół Contrast Sensitivity:
Pomaga w wykryciu chorób, które wpływają na siatkówkę, jak przewlekła jaskra z otwartym kątem przesączania i retinopatia cukrzycowa. Informacje zebrane za pomocą tego protokołu są pomocne w wykrywaniu głębokości dysfunkcji plamki.
Diopsys ERG/ Protokół Concentric Stimulus Fields:
Pomaga w wykrywaniu chorób wpływających na centralny lub paracentralny obszar plamki, takich jak AMD, DME i toksyczne makulopatie.
 
Sygnał z komórek zwojowych siatkówki zarejestrowany przez elektrody w odpowiedzi na bodźce wzorcowe.

PROSTE DO INTERPRETACJI WYNKI BADAŃ (KOLOROWE RAPORTY)  W OPARCIU O BAZĘ NORMATYWNĄ
Zdrowy Dysfunkcja - „Chory”

ffERG
ELEKTRORETINOGRAFIA PEŁNEGO POLA

Elektroretinografia pełnego pola ffERG (Flash) jest testem potencjału siatkówki, który mierzy odpowiedzi zewnętrznych warstw siatkówki. Reakcje te wywoływane są przez błysk światła naświetlającego równomiernie całą siatkówkę, który wywoływany jest przy użyciu mini-Ganzfelda.
ffERG może pomóc w określeniu funkcji siatkówki nawet w przypadku nieprzezroczystości soczewki.
  • migotanie o stałej  luminancji,
  • migotanie o zmiennej luminancji,
  • błysk chromatyczny czerwony/niebieski,
  • błysk biały.


VEP
WZROKOWE POTENCJAŁY WYWOŁANE

Wzrokowe potencjały wywołane VEP to sygnały elektrofizjologiczne wyodrębnione z aktywności elektroencefalograficznej kory wzrokowej. VEP zależą od funkcjonalnej integralności centralnego widzenia na wszystkich poziomach drogi wzrokowej, włączając oko, siatkowkę, n. II, promienistość wzrokową i korę potyliczną.

PROTOKÓŁ BADANIA VEP
Wzrokowe potencjały wywołane
Zdrowe oczy Zapalenie nerwu wzrokowegoSpecyfikacja techniczna
Stymulator Ganzfelda  
32 diody LED  8 żółtych, 8 niebieskich, 8 czerwonych, 8 białych
Wzmacniacz EEG  
Izolacja pacjenta >1500 Vrms
Filtr Pasmo -3db (0,5 Hz to 100 Hz.)
Wzmocnienie 20,000 ±5%
Napięcie ± 12VDC ograniczone do 0,5 amps. 
Monitor Bodźców  
Wymiary 650 x 350 x 350 mm
Wyświetlacz Monitor LCD 17" 
Rozdzielczość 1280 x 1024
Częstotliwość odświeżania 75Hz
System komputerowy  
Komputer HP ProDesk 600 G1, 500 GB 4GB RAM
Źródło zasilania  
Napięcie 100-120/220-240 V ac 50/60 Hz
Pobór mocy Max 2,5 Ampera
Moc < 300 W
Wymiary  
Diopsys® NOVA™  69,85 cm x 50,8 cm x 152,4 cm, Waga: 68 kg
Diopsys® ARGOS™ 31,7 cm x 39,3 cm x 45,7 cm, Waga: 18,5 kg