Nowe REVO FC 130


Z dumą prezentujemy REVO FC130 z aktywnym trackingiem AccuTrack - wielofunkcyjne OCT wysokiej rozdzielczości wyposażone w moduł funduskamery, umożliwiające obrazowanie dna oka w jakości true color.

Dzięki wbudowanej kamerze o rozdzielczości 12,3 Mpix oraz szerokiej palecie zastosowań, REVO FC wykracza poza oczekiwania stawiane nowoczesnym tomografom.

  

Opis
Funduskamera
Połączenie pełnej funkcjonalności OCT z modułem kolorowej funduskamery 12,3 Mpx w jednym, kompaktowym urządzeniu umożliwia jednoczesne wykonywanie wysokiej jakości skanów OCT oraz szczegółowych obrazów dna oka.

REVO FC130 jest w pełni zautomatyzowane, bezpieczne i proste w obsłudze.
 • Możliwość wykonywania kolorowych zdjęć dna oka przy źrenicy o średnicy 3,3 mm.
 • Łatwe w użyciu narzędzia do przetwarzania obrazu dna oka zapewniające doskonały obraz siatkówki.
 • Szczegółowe zdjęcia jednego lub obojga oczu oraz widok chronologicznego porównania zdjęć dna oka.
 • Możliwość przypisania zdjęcia dna oka do kilku badań OCT.
 • Automatyczna kontrola siły błysku i wzmocnienia obrazu na podstawie podglądu IR.
 • Trzy poziomy siły błysku m.in.umożliwiające wykonanie badania przesiewowego obojga oczu w trybie non-mydriatic.
Retina 3D – widok obojga oczu
Zdjęcie fundusu – widok obojga oczu
 
Pojedynczy B-skan siatkówki
 
Retina Bscan Single View  
 
 
REVO FC łączy w sobie funkcje kilku urządzeń:
 • urządzenie do jednoczesnego wykonywania badań OCT i zdjęć dna oka,
 • kolorowa funduskamera,
 • wysokiej jakości urządzenie OCT/OCT-A,
 • urządzenie do pomiaru biometrii.
Urządzenie oferuje wszystkie sprawdzone zalety systemów REVO oraz najnowocześniejsze kolorowe obrazowanie dna oka znacząco podnoszące poziom pewności diagnostycznej. Wysokiej jakości skanowanie OCT oraz kompleksowa analiza warstw siatkówki w połączeniu z obrazowaniem dna oka sprawiają, że badanie jest wszechstronne, jak nigdy dotąd.

REVO FC130 to unikalne urządzenie wyposażone w zintegrowaną kamerę o rozdzielczości 12,3 Mpix typu non-mydriatic, umożliwiającą wykonywanie szczegółowych zdjęć wysokiej jakości. 
 • Zaawansowany układ optyczny zapewnia obrazowanie wysokiej rozdzielczości w polu 45°.
 • Nowa funkcja „linking” umożliwia przypisywanie pojedynczego zdjęcia fundusu do wielu badań OCT, bez potrzeby wielokrotnego wykonywania zdjęcia.
 • Proste w obsłudze narzędzia obróbki obrazu zapewniają doskonały obraz siatkówki.
 • Dostępne tryby wyświetlania umożliwiają analizę wyniku w widoku pojedynczym lub obojga oczu oraz analizę progresji wyników. 
Zdjęcie fundusu
– widok pełnoekranowy
Zdjęcie fundusu
– widok obojga oczu
Full screen Fundus Photo Both eyes Fundus Photo view

ZAAWANSOWANE OCT
REVO FC z prędkością skanowania 130 000 A-skanów na sekundę oferuje zaawansowaną technologię oraz niezrównaną prostotę obsługi. Urządzenie spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym tomografom optycznym.

ACCUTRACK™
Nowością w REVO FC130 jest funkcja sprzętowej kompensacji mrugnięć oraz niekontrolowanych ruchów gałki ocznej w czasie rzeczywistym.
 
ACCUTRACK™
ACCUTRACKTM

Urządzenie oferuje także oprogramowanie iTracking™, umożliwiające znaczne skrócenie czasu badania w przypadku pacjentów z trudnościami utrzymania fiksacji.

Funkcja AI DeNoise™
Zaawansowany algorytm funkcji AI DeNoise odfiltrowuje szum z pojedynczego tomogramu w celu zapewnienia najwyższej jakości obrazu, porównywalnej z tomogramem uśrednionym po wielokrotnym skanowaniu.
Funkcja jest dostępna na wszystkich tomogramach i w każdej zakładce, w której one występują, w tym w zakładce 3D. Na uśrednionych tomogramach funkcja AI DeNoise jest włączona domyślnie.
W momencie wczytania tomogramu algorytm rozpoczyna „odszumianie” oryginalnego tomogramu, który po chwili zastępowany jest obrazem wolnym od szumów. 
Tomogram przed odszumieniem Tomogram z funkcją AI DeNoise
AiDenoise Tomogram
 
AiDenoise Tomogram
 
 
Tryb Full Range
Obrazowanie siatkówki New Extended Depth™, oparte na naszej technologii Full Range, oferuje zwiększoną głębokość skanowania, umożliwiającą diagnozowanie trudnych przypadków, w tym pacjentów z wysoką krótkowzrocznością.SIATKÓWKA
Pojedyncze badanie w trybie 3D umożliwia analizę siatkówki i komórek zwojowych. Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje 8 warstw siatkówki, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne diagnozowanie i oznaczanie położenia zmian chorobowych.
 
3D  
3D  
 
Retina 3D + zdjęcie fundusu Widok obojga oczu
3D Retina + Fundus Photo Single View Both View

ŚLEDZENIE ZMIAN CHOROBOWYCH
Wysoka gęstość skanowania w trybie 3D zapewnia precyzyjne śledzenie zmian w morfologii siatkówki w czasie. Możliwość analizy szczegółowych map progresji pozwala lekarzowi precyzyjnie dobierać metody leczenia.

Funkcja Precise Registration
Oprogramowanie SOCT daje możliwość rejestracji skanów 3D do bazowego badania OCT na podstawie analizy kształtu naczyń krwionośnych. Funkcja aktywnego śledzenia oraz rejestracji cech anatomicznych „point-to-point” umożliwia precyzyjne obrazowanie i śledzenie zmian w morfologii siatkówki w analizie porównania i progresji.
 
Morfologia – widok progresji   Kwantyfikacja – widok progresji
FOLLOW UP Progression Morphology	  FOLLOW UP Progression Quantification
 
Widok porównania
Comparsion

Auto Flash
Funkcja Auto Flash automatycznie kontroluje siłę błysku i wzmocnienie obrazu na podstawie podglądu IR, zapewniając doskonałą jakość zdjęcia, niezależenie od rozmiaru źrenicy i barwy oka. Eliminuje to konieczność powtórnego wykonania zdjęcia z powodu nieoptymalnych ustawień funduskamery.
 
Tryb jakości zdjęcia
regulując siłę błysku użytkownik ma możliwość dostosowania jakości zdjęcia do bieżącego zadania – wykonania szczegółowej fotografii lub badania przesiewowego. Dzięki temu w wielu przypadkach czas badania oraz mioza zostaną znaczenie zredukowane, skutkując poprawą komfortu pacjenta.
 
Tryb przesiewowego badania fundusu
Aby umożliwić wykonanie badania przesiewowego w trybie non-mydriatic, urządzenie dysponuje trzema poziomami siły błysku. Zastosowanie trybu niskiej intensywności błysku pozwala wykonać zdjęcia obojga oczu w czasie poniżej 25 sekund.
 
Tryb zdjęcia przedniego odcinka
Nowy tryb umożliwia wykonanie kolorowego zdjęcia przedniego odcinka oka w celu prezentacji obrazu rogówki, powieki oraz twardówki.
 
Zdjęcie przedniego odcinka oka Zdjęcie przedniego odcinka oka
 Anterior Photo Eye View

 ANGIOGRAFIA OCT
Moduł angiografii pozwala na ocenę mikrokrążenia i struktury naczyń krwionośnych siatkówki. Angiografia OCT to nieinwazyjna i bezkontrastowa metoda obrazowania 3D przepływu krwi w naczyniach siatkówki.
Oprogramowanie umożliwia wykrywanie, śledzenie oraz porównywanie zmian struktur naczyń krwionośnych siatkówki.

Standardowy widok pojedynczy

Szczegółowy widok pojedynczy
OCT Angiography Standard Single View	  OCT Angiography Detailed Single View
Widok porównania Widok progresji
OCT Angiography Both View OCT Angiography Both View Progression
   
METODY ANALIZY ANGIO

KWANTYFIKACJA
Narzędzie do oceny przepływu umożliwia obiektywny pomiar unaczynienia w poszczególnych sektorach wraz z mapami analizowanych struktur naczyniowych, pozwalającymi na szybką ocenę stanu naczyń. Wybór metody analizy pozwala dostosować czułość narzędzia do wykrywania określnych zmian w strukturze naczyń.
 
Dostępne metody kwantyfikacji:
 • mapa gęstości przedstawia perfuzję – jest ona definiowana jako całkowity obszar perfuzji naczyniowej na jednostkę obszaru badania,
 • mapa Skeleton przedstawia naczynia – jest ona definiowana jako całkowita długość naczyń z perfuzją na jednostkę obszaru pomiaru.
 Kwantyfikacja dostępna jest w badaniach Angio OCT dla warstw:
 • siatkówka: splot powierzchowny i splot głęboki,
 • dysk: RPC.
Quantification Skeleton Density Map  Quantification Vessel Density Map
Mapa kwantyfikacji
- Skeleton
Mapa kwantyfikacji
-Density

NARZĘDZIA ANALIZY ANGIO
FAZ – narzędzie do pomiaru dołkowej strefy beznaczyniowej (FAZ - Foveal Avascular Zone) pozwala mierzyć i monitorować zmiany
w powierzchownym i głębokim splocie naczyń.
Narzędzie FAZ dostępne jest dla każdej szerokości skanów.
OCT Angiography FAZ – Foveal Avascular Zone   OCT Angiography FAZ – Foveal Avascular Zone
  Obwód [mm]
Obszar FAZ [mm²]
Circularity

VFA – narzędzie do pomiaru obszaru przepływu (VFA - Vascular Flow Area) umożliwia mierzenie pola powierzchni patologii oraz pola powierzchni unaczynienia strefy awaskularnej. Pomiar może być przeprowadzany na predefiniowanej lub wybranej przez użytkownika warstwie naczyniowej.
OCT Angiography VFA – Vascular Flow Area  OCT Angiography VFA – Vascular Flow Area
  Obszar [mm2]
Obszar przepływu [mm2]

NFA – narzędzie do pomiaru obszaru bez przepływu (Non Flow Area). Wyświetla sumę pól powierzchni bez perfuzji.
OCT Angiography NFA  OCT Angiography NFA
  Obszar bez przepływu [mm2]

MOZAIKA ANGIO
Mozaika Angio zapewnia wysokiej jakości obrazowanie przepływu na większej powierzchni siatkówki. Widok zaawansowany daje możliwość wyświetlania poszczególnych warstw naczyniowych, widoku enface, map kodowanych kolorami oraz map grubości.
 
Tryb mozaiki 7x7 mm   Tryb mozaiki PDR 10x10 mm
 
JASKRA
Kompleksowe narzędzia diagnostyczne, takie jak analiza morfologii tarczy nerwu wzrokowego z wykorzystaniem skali DDLS, analiza grubości włókien nerwowych i komórek zwojowych, pozwalają na szybkie wykrywanie zmian jaskrowych oraz śledzenie postępów leczenia. Dzięki standardowym 14 parametrom nerwu wzrokowego oraz nowym współczynnikom Rim/Disc i Rim Absence, opis stanu nerwu wzrokowego jest szybki i precyzyjny.

Widok zaawansowany zestawia informacje ze skanów siatkówki i dysku w celu przedstawienia danych dotyczących komórek zwojowych, RNFL i ONH w szerokiej perspektywie ułatwiającej analizę.

Siatkówka i tarcza nerwu
wzorkowego
- widok zaawansowany  
Tarcza nerwu wzorkowego
- widok pojedynczy
GLAUCOMA Advance Retina & ONH  GLAUCOMA ONH Single

Analiza asymetrii warstw komórek zwojowych pomiędzy półkulami oraz oczami ułatwia wykrywanie i diagnozowanie jaskry na wczesnych etapach oraz u nietypowych pacjentów.
Warstwa komórek zwojowych
-widok obojga oczu 
Warstwa komórek zwojowych
-widok progresji
GLAUCOMA Ganglion Both  GLAUCOMA Ganglion Progression

DDLS - skala prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia tarczy nerwu wzrokowego opierająca się na 3 odrębnych klasyfikacjach dla małych, średnich i dużych dysków. Umożliwia szybką i precyzyjną ocenę uszkodzeń jaskrowych dysku.

Tarcza nerwu wzrokowego
-oboje oczu

Tarcza nerwu wzrokowego
-progresja
GLAUCOMA ONH Both  GLAUCOMA ONH Progression

Korekcja IOP
Typowy problem związany z określaniem ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) został wyeliminowany dzięki modułowi pachymetrii, który umożliwia precyzyjną korekcję zmierzonej wartości IOP.
Jako że pomiary pachymetrii oraz kąta przesączania nie wymagają instalowania dodatkowych przystawek, predefiniowany protokół badania jaskry składający się ze skanów siatkówki, dysku oraz przedniego odcinka może zostać przeprowadzony automatycznie, co skraca czas badania.
 
Widok przedniej komory
w trybie Full Range
Zamknięcie kąta przesączania  
Closing angle  Full Range Anterior Chamber
*Obrazy dzięki uprzejmości dr Batrosza L. Sikorskiego
*Obrazy dzięki uprzejmości dr Batrosza L. Sikorskiego
Skan radialny rogówki
– widok pojedynczy
 
Anterior single view  
 
 *Obrazy dzięki uprzejmości dr Batrosza L. Sikorskiego
 
KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA JASKRY

STRUCTURE & FUNCTION - połączenie analizy OCT i pola widzenia


Raport Structure & Function zawiera:
 • wynik czułości pola widzenia,
 • pola testowe 24-2/30-2 lub 10-2,
 • wykresy prawdopodobieństwa Total oraz Pattern Deviation dla wyników pola widzenia,
 • indeksy wiarygodności oraz indeksy globalne wyników perymetrii,
 • mapa Structure & Function,
 • analiza komórek zwojowych (GCL+IPL lub NFL+GCL+IPL),
 • analiza ONH i NFL – wykresy i tabele porównawcze,
 • wykres asymetrii NFL,
 • odseparowanie sektorów nosowych i skroniowych poprawiające widoczność zmian,
 • porównanie wartości liczbowych czułości pola widzenia.
Struktura i funkcje
STRUCTURE & FUNCTION - Combined OCT and VF results analysis

RAPORT NA POJEDYNCZEJ STRONIE
Raport Structure & Function przedstawia kompletny zestaw danych diagnostycznych jaskry na pojedynczej stronie wydruku.

OBRAZOWANIE PRZEDNIEJ KOMORY
Dzięki wbudowanemu adapterowi, do wykonania badań przedniego odcinka oka nie są potrzebne żadne dodatkowe akcesoria. Użytkownik ma możliwość obserwacji całego przedniego odcinka lub jego mniejszego fragmentu w celu uwydatnienia szczegółów. Widok całej przedniej komory oka ułatwia ocenę kąta przesączania oraz prawdopodobieństwa zaćmy.
 
Widok Full Range przedniej komory Widok przedniej komory z soczewką
kontaktową
 
Widok Full Range soczewki  
Full Range Lens	 
 

PRZEDNI ODCINEK
Obrazowanie przedniego odcinka umożliwia szczegółową analizę wybranego obszaru.
 
Rogówka – widok pojedynczy Rogówka – widok obojga oczu
ANTERIOR Cornea single   ANTERIOR Cornea both
Rogówka - widok porównania Rogówka - widok progresji
Anterior Cornea Comparison Anterior Cornea Progression

BIOMETRIA OCT
Biometria OCT to innowacyjna metoda pomiaru długości osiowej gałki ocznej za pomocą urządzenia OCT do badania tylnego odcinka oka. B-OCT® dostarcza komplet parametrów biometrii: długość osiowa AL, grubość rogówki CCT, głębokość przedniej komory ACD, grubość soczewki LT, wielkość źrenicy P oraz odległość WTW.

Moduł B-OCT® dostępny jest w dwóch wariantach:
 • Standardowy moduł biometrii:
  • badanie wysokiej krótkowzroczności,
  • pomiar osiowy gałki ocznej,
  • kalkulator IOL,
  • edytor soczewek IOL,
  • wsparcie dla standardu IOLcon.org.
Funkcjonalność modułu B-OCT® w wariancie standardowym poszerzona jest o zakładkę IOL Tab umożliwiającą obliczanie mocy wybranego modelu soczewki IOL (na podstawie danych morfologicznych pacjenta).
 • Podstawowy moduł biometrii:
  • badanie wysokiej krótkowzroczności,
  • pomiar osiowy gałki ocznej,
  • brak kalkulatora IOL,
  • moduł dedykowany dla optometrystów.
Podstawowy moduł B-OCT® zapewnia wyjątkowy komfort codziennego użytkowania.
Widok wyniku biometrii
Result review
 
Okno analizy biometrii
 Analysis window
 
KALKULATOR IOL
Zakładka kalkulatora IOL umożliwia obliczanie mocy wybranej soczewki wewnątrzgałkowej. Oprogramowanie SOCT wspiera najnowszy standard bazy danych IOLCon.org, dzięki czemu baza danych soczewek jest zawsze aktualna.

IOL CALCULATOR
 
TOPOGRAFIA
T-OCT™ to pionierskie rozwiązanie umożliwiające wykonywanie szczegółowych map krzywizny rogówki za pomocą urządzenia OCT do badania tylnego odcinka oka. Przednia i tylna powierzchnia oraz grubość rogówki dostarczają cennych informacji na temat parametrów rogówki. Wykorzystanie wartości mocy rogówki ułatwia określenie jej stanu i eliminuje błędy związane z modelowaniem jej przedniej powierzchni.

Moduł topografii rogówki umożliwia dokładne obrazowanie zmian na mapach różnicowych. Widok może zostać dostosowany poprzez swobodny dobór map i opcji wyświetlania. Badanie w trybie automatycznym z czasem badania do 0,2 sekundy jest szybkie i łatwe. 

Moduł topografii oferuje:
 • Kompletne mapy przedniej i tylnej powierzchni oraz mocy. Precyzyjne obrazowanie astygmatyzmu (SimK: przednia powierzchnia, tylna powierzchnia, moc rzeczywista, Meridian, Semi-Meridian dla stref ø 3, 5, 7 mm.

KLASYFIKATOR STOŻKA
Klasyfikator stożka umożliwia łatwe wykrywanie stożka rogówki. Klasyfikacja oparta jest na wskaźnikach KPI, SAI, DSI, OSI oraz CSI. W rozpoznawaniu wczesnych postaci stożka wykorzystywane mogą być także mapy nabłonka i pachymetrii.

Zdrowy pacjent

Astygmatyzm

Stożek
KERATOCONUS SCREENING  KERATOCONUS SCREENING  KERATOCONUS SCREENING

PORÓWNANIE
Wszechstronne oprogramowanie oferuje do wyboru widok pojedynczy lub dwojga oczu. Szczegółowa analiza dostępna jest w widoku pojedynczym. Widok obojga oczu pozwala wykrywać asymetrię rogówek. Moduł T-OCT™ umożliwia pełne porównanie zmian topografii rogówki w czasie, co jest szczególnie istotne, w przypadku pacjentów:
 • po zabiegach LASIK,
 • ze stożkiem rogówki,
 • noszących szkła kontaktowe.
Widok pojedynczy Widok obojga oczu
TOPOGRAPHY OCT SINGLE TOPOGRAPHY OCT BOTH
Widok porównania Widok progresji
TOPOGRAPHY OCT COMPARISON TOPOGRAPHY OCT PROGRESSION

ROZWIĄZANIA SIECIOWE
Wydajne rozwiązania sieciowe zwiększają produktywność i polepszają zadowolenie pacjenta. Pozwalają na przeglądanie badań na poszczególnych komputerach pracujących w placówce. Ponadto dają możliwość wygodnego, interaktywnego przedstawienia pacjentowi wyników badań. Usługa może zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb placówki, a dodatkowy moduł serwera jest bezpłatny.

PROTOKÓŁ DICOM
Umożliwia przechowywanie, wymianę oraz przesyłanie wyników badań do sieci szpitalnej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MODUŁACH OPCJONALNYCH 
 
ANGIOGRAFIA OCT
Moduł angiografii pozwala na ocenę mikrokrążenia i struktury naczyń krwionośnych siatkówki.
Angiografia OCT to nieinwazyjna i bezkontrastowa metoda obrazowania 3D przepływu krwi w naczyniach siatkówki.

 
BIOMETRIA OCT 
B-OCT™ to innowacyjna metoda pomiaru długości osiowej gałki ocznej za pomocą urządzenia OCT do badania tylnego odcinka oka.

 
TOPOGRAFIA OCT
Moduł topografii OCT umożliwia analizę obu powierzchni na podstawie pomiarów krzywizny rogówki, mocy, mocy rzeczywistej oraz map wysokości.
 
 
Specyfikacja techniczna
FUNDUSKAMERA
Typ Non-mydriatic
Rodzaj zdjęć Kolorowe
Kąt obserwacji 45° ± 5% lub mniej
Min. rozmiar źrenicy 3,3 mm
Kamera 12,3 Mpix, matryca CCD 
Automatyczna/ręczna kontrola siły błysku, wzmocnienia, ekspozycji
Poziom intensywności błysku Wysoki, normalny, niski
OPTYCZNA KOHERENTNA TOMOGRAFIA
Technologia Spektralne OCT
Źródło światła Dioda superluminescencyjna (SLED) o długości fali 850 nm
Szer. połówkowa źródła 50 nm
Szybkość skanowania 130 000 A-skanów na sekundę
Min. rozmiar źrenicy dla OCT 2,4 mm
Rozdzielczość osiowa 6 µm w tkance, 2,8 µm cyfrowo
Rozdzielczość poprzeczna 12 µm, standardowo 18 µm
Całkowita głęb. skanowania 2,8 mm / ~6 mm w trybie Full Range
Zakres regulacji refrakcji -25 D do +25 D
Zakres skanowania Tylny odcinek 5 mm do 15 mm,
Angio 3 mm do 12 mm,
Przedni odcinek 3 mm do 18 mm
Tryby skanowania 3D, Angio2, Full Range Radial, Full Range B-scan, Radial (HD), B-scan (HD),
Raster (HD), Cross (HD), TOPO2, AL2
Obraz dna oka Rekonstrukcja fundusu live
Tryb pomiaru Automatycznie, półautomatyczne, ręczne
Tracking Accutrack – aktywny tracking w czasie rzeczywistym, iTracking, tracking po wykonaniu badania
Analiza siatkówki Grubość siatkówki, mapa grubości wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki, analiza RNFL + GCL + IPL, analiza GCL + IPL, analiza grubości RNFL, mapa deformacji RPE, mapa grubości nabłonka barwnikowego
Angiografia OCT2 Ciało szkliste, siatkówka, naczyniówka, powierzchowny i głęboki splot naczyń, zewnętrzne warstwy siatkówki, naczynia włosowate, widok kodowany głębokością, SVC, DVC, ICP, DCP, użytkownika, enface,
kwantyfikacja: FAZ, VFA, NFA, mapy Density, mapy Skeleton, mapy grubości
Diagnostyka jaskry Analiza RNFL, morfologia tarczy nerwu wzrokowego ONH, DDLS, analiza symetrii oczu i półkul gałki ocznej, analiza komórek zwojowych jako RNFL+GCL+IP i GCL+IPL, Structure & Function1
Mozaika Angio Tryb: automatyczny, ręczny
Mozaiki: 10 x 10, 10 x 6, 12 x 5, 7 x 7, tryb ręczny do 12 obrazów
Biometria OCT2
Kalkulator IOL3.4
AL, CCT, ACD, LT, P, WTW
Formuły IOL: Hoffer Q, Holladay I, Haigis, Theoretical T, Regression II
Topografia2 Mapy osiowe [przednia i tylna powierzchnia], mapy mocy refrakcji [keratometria, przednia i tylna powierzchnia, moc całkowita], moc refrakcji (Net), rzeczywista moc refrakcji (True Net), ekwiwalent keratometryczny, mapy elewacyjne [przednia i tylna powierzchnia], mapy wysokościowe, klasyfikator stożka (KPI)
Przedni odcinek
(niewymagana przystawka)
Skan radialny przedniej komory, B-skan przedniej komory, pachymteria, mapa grubości nabłonka, zrąb rogówki, pomiar kąta przesączania, AIOP, AOD 500/750, TISA 500/750, obrazowanie od kąta do kąta
Łączność DICOM Storage SCU, DICOM MWL SCU, CMDL, łączność sieciowa
Fiksator OLED (wielkość i położenie można zmieniać), zewnętrzne ramię fiksacji 
Wymiary (dł.×szer.×wys.) / Waga 479 mm × 367 mm × 493 mm / 30 kg
Zasilanie / pobór mocy 100 V to 240 V, 50/ 60 Hz / 90 VA do 110 VA
   
1 Wymagane połączenie z oprogramowaniem PTS w wersji 3.4 lub nowszym
2 Opcjonalny moduł oprogramowania
3 Wymagany moduł Biometrii
4 Kalkulator IOL wymaga odrębnej licencji