Topografia OCT

Moduł topografii umożliwia analizę przedniej i tylnej powierzchni rogówki na podstawie promienia krzywizny, mocy refrakcji oraz analizy elewacji i mocy rzeczywistej opartej na obydwóch powierzchniach i miejscowej grubości rogówki (Ray tracing).

Opis
TOPOGRAFIA
T-OCT™ to pionierskie rozwiązanie umożliwiające wykonywanie szczegółowych map krzywizny rogówki za pomocą urządzenia OCT do badania tylnego odcinka oka. Przednia i tylna powierzchnia oraz grubość rogówki dostarczają cennych informacji na temat parametrów rogówki. Wykorzystanie wartości mocy rogówki ułatwia określenie jej stanu i eliminuje błędy związane z modelowaniem jej przedniej powierzchni.
Moduł SOCT T-OCT dostarcza map osiowych, tangencjalnych, map mocy rzeczywistej, map wysokości, mapy nabłonka oraz mapy pachymetrii.
Moduł topografii rogówki umożliwia dokładne obrazowanie zmian w widoku mapy różnicowej. Widok może zostać dostosowany poprzez swobodny dobór map i opcji wyświetlania.
Moduł topografii oferuje:
  • kompletne mapy przedniej i tylnej powierzchni oraz mocy rogówki,
  • precyzyjne obrazowanie astygmatyzmu (SimK: przednia powierzchnia, tylna powierzchnia, moc rzeczywista, Meridian, Semi-Meridian dla stref ø 3, 5, 7 mm).
KLASYFIKATOR STOŻKA
Klasyfikator stożka umożliwia łatwe wykrywanie stożka rogówki. Klasyfikacja oparta jest na wskaźnikach KPI, SAI, DSI, OSI oraz CSI. W rozpoznawaniu wczesnych postaci stożka wykorzystywane mogą być także mapy nabłonka i pachymetrii.
 
Zdrowy pacjent Astygmatyzm Stożek
   

PORÓWNANIE
Wszechstronne oprogramowanie oferuje do wyboru widok pojedynczego lub dwojga oczu. Szczegółowa analiza dostępna jest w widoku pojedynczym. Widok obojga oczu pozwala wykrywać asymetrię rogówek. Moduł T-OCT™ umożliwia pełne porównanie zmian topografii rogówki w czasie, co jest szczególnie istotne, w przypadku pacjentów:
  • po zabiegach LASIK,
  • ze stożkiem rogówki,
  • noszących szkła kontaktowe.
Widok pojedynczy Widok obojga oczu
 
Widok porównania Widok progresji