Biometria OCT

B-OCT® to innowacyjna metoda pomiaru długości osiowej gałki ocznej za pomocą urządzenia OCT do badania tylnego odcinka oka.

B-OCT® dostarcza kompletu parametrów biometrii:
  • AL          Długość osiowa
  • CCT        Grubość rogówki
  • ACD       Głębokość przedniej komory
  • LT           Grubość soczewki

Wizualna weryfikacja pomiaru
Na każdej granicy obrazu OCT generowanego przez Revo widoczne są linie pomiarowe. Umożliwiają one wizualną weryfikację wykonanego pomiaru, a w razie potrzeby jego ręczną korekcję. Przemieszczanie pionowych linii rozpoznania granic wykonywane jest w prosty sposób poprzez przeciągnięcie za pomocą myszy. W ten sposób wyeliminować można wątpliwości związane z poprawnością automatycznego rozpoznania, często pojawiające się w skomplikowanych przypadkach.

Skan 3 mm umożliwia precyzyjną oceną stanu siatkówki.

Rozdzielczość 5 µm zapewnia najwyższą szczegółowość obrazu.


Zaćma i wysoka bliskowzroczność

Odwarstwienie siatkówki

PPV i plamka


*moduł opcjonalny, kupowany oddzielnie