HDR-7000

Zaawansowana technologia cyfrowa zastosowana w foropterze HDR-7000 firmy Huvitz pozwala na wygodne przeprowadzenie kompleksowego badania wzroku.

Wyjątkowo elegancki projekt urządzenia oraz zróżnicowane testy i bardzo prosty w obsłudze interfejs gwarantują przyjemne dla użytkownika i pacjenta szybkie przeprowadzenie pomiarów.

Opis
DWA TYPY CYLINDRÓW KRZYŻOWYCH
Podwójne soczewki cylindrów krzyżowych pozwalają na szybkie wykonanie pomiarów.

AUTOMATYCZNA PRZESŁONA
Funkcja automatycznej przesłony pomaga przy wykonywaniu dokładnego pomiaru astygmatyzmu, zapobiegając akomodacji przy zmianie lub przesunięciu soczewki o 45°.

AUTOMATYCZNA KONWERGENCJA
W czasie przeprowadzania testu na presbyopię lub testu do bliży funkcja automatycznej konwergencji powoduje, iż pacjent patrzy bliżej środkowej części soczewek foroptera, co gwarantuje dokładny pomiar.

Odległość robocza: 35~70 cm
Dostępne PD: 50~74 mm

DOSTĘPNE RÓŻNEGO RODZAJU TESTY DO BLIŻY
Badanie wzroku można przeprowadzić w sposób bardzo precyzyjny dzięki zastosowaniu zróżnicowanych testów do bliży.
Dioda LED stosowana do podświetlania oraz mocowany pręt do testów do bliży. Wbudowana dioda LED jest wyposażona w czujnik umożliwiający automatyczne rozpoznanie testów do bliży i do dali. W zależności od testu oświetlenie jest włączane lub wyłączane. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na stworzenie najlepszego środowiska do wykonania pomiaru.

DOKŁADNA REGULACJA USTAWIENIA PRYZMATU
Dokładne ustawienie pryzmatu można uzyskać dzięki niewielkim wartościom poszczególnych kroków (do 20 ,minimalny krok 0,1 ), a funkcja automatycznej zaślepki w czasie zmiany kierunku przesuwania pryzmatu pozwala na zwiększenie precyzji wykonywanego badania.

ZRÓŻNICOWANE TESTY
Foropter HDR-7000 posiada wbudowane testy Von Graefe’a, Test Maddoxa, Polaryacyjny test krzyżowy itp.

GRAFICZNY PRZEWODNIK
Specjalny graficzny przewodnik widoczny na wyświetlaczu jest bardzo pomocny przy przeprowadzaniu bardziej skomplikowanych testów takich jak test relatywnej akomodacji lub test relatywnej konwergencji.

NIEZALEŻNA REGULACJA PD
Dla wielu pacjentów odległość między źrenicami nie jest symetryczna. Z tego względu w foropterze HDR-7000 zastosowano niezależną, dla oka prawego i lewego, regulację PD.

CZUJNIK W PODPÓRCE CZOŁA
Czujnik zamontowany w podpórce czoła powoduje, że w momencie, gdy czoło pacjenta opiera się na podpórce zapala się dioda LED, co zapewnia precyzyjny pomiar odległości  wierzchołkowej.

SZYBKA I CICHA ZMIANA SOCZEWEK
Szybka zmiana soczewek pozwala na zminimalizowanie interfejsów akomodacji, a w konsekwencji zmęczenia oczu pacjenta. Cicha praca urządzenia zapewnia wyjątkowy komfort w czasie badania.

PODŚWIETLANE OKNO INFORMUJĄCE O ODLEGŁOŚCI WIERZCHOŁKOWEJ
Dokładne przeprowadzenie pomiarów gwarantuje ustawienie oczu pacjenta w prawidłowej odległości wierzchołkowej widocznej w podświetlanym oknie.

WYGODNE CZYSZCZENIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA
Łatwo brudzące się elementy urządzenia (podpórka czoła, osłony twarzy, osłonę okna soczewek) można szybko zdemontować i przeczyścić.

ZRÓŻNICOWANE OPTOTYPY I TESTY
W urządzeniu jest dostępnych 18 testów ostrości wzroku, 26 testów widzenia oraz 35 testów definiowanych przez użytkownika, które pozwalają na przeprowadzenie nawet najbardziej zaawansowanych i złożonych badań.

TESTY ZGODNE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
Foropter HDR-7000 posiada wbudowane testy zgodne z międzynarodowymi standardami.

PROGRAMOWANE BADANIA
W urządzeniu można zapisać maksymalnie 10 zaprogramowanych szczegółowo badań.

TESTY DEFINIOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
Urządzenie ma możliwość edytowania i przechowywania w pamięci do 35 testów zdefiniowanych przez użytkownika.

OKREŚLENIE CZASU POMIARU
Graficzna reprezentacja czasu widoczna na wyświetlaczu pozwala na łatwiejszą i szybszą pracę z testami.

WYNIKI POMIAROWE WYŚWIETLANE W POSTACI TABEL I RYSUNKÓW
Wyniki pomiarowe są wyświetlane w postaci tabel i rysunków schematycznych, co ułatwia interpretację wyników.

RÓŻNEGO TYPU TESTY UŁATWIAJĄCE DIAGNOSTYKĘ
Test kolorowego widzenia, test Amslera i inne testy pozwalają na przeprowadzenie dokładnych badań.

UCHYLNY I OBROTOWY WYŚWIETLACZ LCD
Uchylny i obrotowy wyświetlacz LCD umożliwia pokazaniepacjentowi wyników pomiarowych. Rysunki dotyczące pomiarów dla soczewek progresywnych ułatwiają diagnostykę. Dostępne są również rysunki przedstawiające budowę oka i błędy refrakcji.

EKRAN DOTYKOWY
Ekran dotykowy pozwala na intuicyjną i wygodną obsługę urządzenia.

WIELOFUNKCYJNE POKRĘTŁO
Wielofunkcyje pokrętło pozwala na szybką i wygodną zmianę soczewek oraz wybieranie zapisanych w pamięci urządzenia programów testowych.

ERGONOMICZNE PRZYCISKI
Przyciski na panelu sterowania zostały pogrupowane według funkcji, co w znacznym stopniu ułatwia pracę.

WBUDOWANA DRUKARKA
Drukarka wbudowana w panel sterownia pozwala na łatwy dostęp do wydruku i wymianę papieru termoczułego.

ŁATWA INSTALACJA RÓŻNEGO TYPU OPROGRAMOWANIA
Urządzenia wyposażone w optotypy ( CCP-3100, CDC-4000 i LCD) mogą być podłączane przewodowo i bezprzewodowo. Do urządzenia można również podłączyć komputer PC, co pozwoli na łatwiejsze zarządzanie uzyskanymi danymi pomiarowymi (opcja).

WYDAJNY SYSTEM UMOŻLIWIAJĄCY PODŁĄCZENIE RÓŻNYCH URZĄDZEŃ
Do foroptera można podłączyć autoreraktokeratometr, dioptriomierz elektroniczny, co jest rozwiązaniem bardzo ekonomicznym. Ponadto możliwość pozyskania danych pomiarowych z kilku urządzeń, pozwala na uzyskanie wyjątkowo dokładnych pomiarów i wygodne nimi zarządzanie.
Specyfikacja techniczna
Zakres pomiarowy
Zakres dla soczewek sferycznych -29,00~+26,75 D (Regularny)
-19,00~+16,75 D (Cylinder krzyżowy lub pryzmaty)
(Krok: 0,12 / 0,25 / 0,5 / 1,0 / 2,0 / 3,0 / 4,0 D )
Soczewki cylindryczne ( Krok: 0,00~±8,75 D (0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 3 D)
Oś cylindra 0° ~180 °(Krok: 1°/ 5° / 15°)
PD 48~80 mm ( Krok: 0,5 / 1 mm)
PD dla bliży 50~74 mm (Odległość robocza dla bliży: 35~70 cm)
Zmiana pryzmatu 0~20 (Krok: 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 2)
Cylinder krzyżowy ±0,25 / ±0,50 / ±0,25 D Podwójny cylinder krzyżowy
Skiaskop +1,5 /+2,0 D (Odległość robocza 67 / 50 cm)
Soczewki dodatkowe
Soczewka apertury małe koło ø2mm
Test Maddoxa dla oka prawego (czerwony, poziomy )
dla oka lewego (czerwony, pionowy )
Filtr czerwono – zielony dla oka prawego (czerwony)
dla oka lewego (zielony)
Filtr polaryzacyjny dla oka prawego: 135°, 45°
dla oka lewego : 45°, 135°
Pryzmat połówkowy dla oka prawego: 6 BU
dla oka lewego: 10 BI (do 5 )
Wbudowany Krzyż Maddoxa ±0,50 D (ustawiony w osi 90°)
Wymiary
Foropter 361 (szer.) x 108 (gł.) x 280 (wys.) mm / 4,74 kg
Jednostka sterująca 216 (szer.) x 246 (gł.) x 225 (wys.) mm / 1,89 kg
Złącze 251 (szer.) x 240 (gł.) x 71 (wys.) mm / 1,88 kg
Zasilanie AC 100-120V / AC 200-240V 50 / 60 Hz
Zużycie energii 145 VA