REVO FCZ dumą prezentujemy REVO FC z aktywnym trackingiem - wielofunkcyjne OCT wysokiej rozdzielczości z modułem funduskamery, umożliwiające obrazowanie dna oka w jakości true color w celu zoptymalizowania wykorzystania czasu i przestrzeni w gabinecie.  

Dzięki wbudowanej kamerze o rozdzielczości 12,3 Mpix oraz szerokiej palecie zastosowań, REVO FC wykracza poza oczekiwania stawiane nowoczesnym tomografom.

Opis
OCT z funduskamerą
Połączenie pełnej funkcjonalności OCT z modułem kolorowej funduskamery w jednym, kompaktowym urządzeniu umożliwia jednoczesne wykonywanie wysokiej jakości skanów OCT oraz szczegółowych obrazów dna oka. Pozwala to zoptymalizować wykorzystanie czasu i przestrzeni w gabinecie.
 
Retina 3D – widok obojga oczu  Zdjęcie fundusu – widok obojga oczu
 
 

REVO FC łączy w sobie funkcje kilku urządzeń
 • urządzenie do jednoczesnego wykonywania badań OCT i zdjęć dna oka,
 • kolorowa funduskamera,
 • wysokiej jakości urządzenie OCT/OCT-A,
 • urządzenie do pomiaru biometrii.
 
Jednoczesne wykorzystanie wysokiej jakości obrazów OCT siatkówki i kolorowych zdjęć dna oka znacząco podnosi pewność diagnostyczną oraz skraca i upraszcza procedurę przeprowadzania badań.

REVO FC to unikalne urządzenie wyposażone w zintegrowaną kamerę o rozdzielczości 12.3 Mpix typu non-mydriatic, umożliwiającą wykonywanie szczegółowych zdjęć wysokiej jakości. REVO FC jest w pełni zautomatyzowane, łatwe i bezpieczne w użytkowaniu
 • Zaawansowany układ optyczny zapewnia obrazowanie wysokiej rozdzielczości w polu 45°.
 • Nowa funkcja „linking” umożliwia przypisywanie pojedynczego zdjęcia fundusu do wielu badań OCT, bez potrzeby wielokrotnego wykonywania zdjęcia.
 • Proste w obsłudze narzędzia obróbki obrazu zapewniają doskonały obraz siatkówki.
 • Dostępne tryby wyświetlania umożliwiają analizę wyniku w widoku pojedynczym lub obojga oczu oraz analizę progresji wyników. 
Zdjęcie fundusu – widok pełnoekranowy      Zdjęcie fundusu – widok obojga oczu
      
Zdjęcie fundusu – widok porównania  
 

ZAAWANSOWANE OCT
REVO FC z prędkością skanowania 80 000 A-skanów na sekundę oferuje zaawansowaną technologię oraz niezrównaną prostotę obsługi. Urządzenie spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym tomografom optycznym.

Eye tracking
Nowością w REVO FC* jest funkcja sprzętowej kompensacji mrugnięć oraz niekontrolowanych ruchów gałki ocznej w czasie rzeczywistym.
 

Urządzenie oferuje także oprogramowanie iTracking™, umożliwiające znaczne skrócenie czasu badania w przypadku pacjentów z trudnościami utrzymania fiksacji.

Funkcja AI DeNoise
Zaawansowany algorytm funkcji AI DeNoise odfiltrowuje szum z pojedynczego tomogramu w celu zapewnienia najwyższej jakości obrazu, porównywalnej z tomogramem uśrednionym po wielokrotnym skanowaniu.
 
Tomogram przed odszumieniem Tomogram z funkcją AI DeNoise
 

Tryb Full Range
Obrazowanie siatkówki New Extended Depth™, oparte na naszej technologii Full Range, oferuje zwiększoną głębokość skanowania, umożliwiającą diagnozowanie trudnych przypadków, w tym pacjentów z wysoką krótkowzrocznością.


 
SIATKÓWKA
Pojedyncze badanie w trybie 3D umożliwia analizę siatkówki i komórek zwojowych. Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje 8 warstw siatkówki, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne diagnozowanie i oznaczanie położenia zmian chorobowych.
 
 
 
Funkcja Precise Registration
Oprogramowanie SOCT daje możliwość rejestracji skanów 3D do bazowego badania OCT na podstawie analizy kształtu naczyń krwionośnych. Funkcja aktywnego śledzenia oraz rejestracji cech anatomicznych „point-to-point” umożliwia precyzyjne obrazowanie i śledzenie zmian w morfologii siatkówki w analizie porównania i progresji.
 

PORÓWNANIE
Widok porównania umożliwia łatwe zestawienie wyników z dwóch wizyt i jest dostępny dla większości programów skanowania.
 

ŚLEDZENIE ZMIAN CHOROBOWYCH
Wysoka gęstość skanowania w trybie 3D zapewnia precyzyjne śledzenie zmian w strukturze siatkówki w czasie. Możliwość analizy szczegółowych map progresji pozwala lekarzowi precyzyjnie dobierać metody leczenia.
 
Morfologia – widok progresji   Kwantyfikacja – widok progresji
 

Auto Flash
Funkcja Auto Flash automatycznie kontroluje siłę błysku i wzmocnienie obrazu na podstawie podglądu IR, zapewniając doskonałą jakość zdjęcia, niezależenie od rozmiaru źrenicy i barwy oka. Eliminuje to konieczność powtórnego wykonania zdjęcia z powodu nieoptymalnych ustawień funduskamery.
 
Tryb jakości zdjęcia
Pracując w trybie Flash użytkownik ma możliwość dostosowania jakości skanowania do bieżącego zadania – wykonania szczegółowej fotografii lub badania przesiewowego. Dzięki temu w wielu przypadkach czas skanowania oraz mioza zostaną znaczenie zredukowane, skutkując poprawą komfortu pacjenta.
 
Tryb przesiewowego badania fundusu
Aby umożliwić wykonanie badania przesiewowego w trybie non-mydriatic, urządzenie dysponuje trzema poziomami siły błysku. Zastosowanie trybu niskiej intensywności błysku pozwala wykonać zdjęcia obojga oczu w czasie poniżej 25 sekund.
 
Tryb zdjęcia przedniego odcinka
Nowy tryb umożliwiający wykonanie kolorowego zdjęcia przedniego odcinka oka w celu prezentacji obrazu rogówki, powieki oraz twardówki.
 
 
 

 
ANGIOGRAFIA OCT (opcja)
Moduł angiografii pozwala na ocenę mikrokrążenia i struktury naczyń krwionośnych siatkówki. Angiografia OCT to nieinwazyjna i bezkontrastowa metoda obrazowania 3D przepływu krwi w naczyniach siatkówki.
 
Oprogramowanie umożliwia wykrywanie, śledzenie oraz porównywanie zmian struktur naczyń krwionośnych siatkówki.
 
Standardowy widok pojedynczy Szczegółowy widok pojedynczy
 
Widok obojga oczu  
 
Widok porównania Widok progresji
  

METODY ANALIZY ANGIO

KWANTYFIKACJA
Narzędzie do oceny przepływu umożliwia obiektywny pomiar unaczynienia w poszczególnych sektorach wraz z mapami analizowanych struktur naczyniowych, umożliwiającymi szybką ocenę stanu naczyń. Wybór metody analizy pozwala dostosować czułość narzędzia do wykrywania określnych zmian w strukturze naczyń.
 
Dostępne metody kwantyfikacji:
 • mapa gęstości przedstawia perfuzję. Jest ona definiowana jako całkowity obszar perfuzji naczyniowej na jednostkę obszaru badania,
 • mapa Skeleton przedstawia naczynia – jest ona definiowana jako całkowita długość naczyń z perfuzją na jednostkę obszaru pomiaru.
 Kwantyfikacja dostępna jest w badaniach Angio OCT dla warstw:
 • siatkówka: splot powierzchowny i splot głęboki,
 • dysk: RPC.
Mapa kwantyfikacji
- Skeleton
Mapa kwantyfikacji
-Density
 

NARZĘDZIA ANALIZY ANGIO
FAZ – narzędzie do pomiaru dołkowej strefy beznaczyniowej (FAZ - Foveal Avascular Zone) pozwala mierzyć i monitorować zmiany
w powierzchownym i głębokim splocie naczyń.
Narzędzie FAZ dostępne jest dla każdej szerokości skanów.
 
 
  Obwód [mm]
Obszar FAZ [mm²]

VFA – narzędzie do pomiaru obszaru przepływu (VFA - Vascular Flow Area) umożliwia mierzenie pola powierzchni patologii oraz pola powierzchni unaczynienia strefy awaskularnej.
 
 
  Obszar [mm2]
Obszar przepływu [mm2]

NFA – narzędzie do pomiaru obszaru bez przepływu (Non Flow Area) wyświetla sumę pól powierzchni bez perfuzji.
 
 
  Obszar bez przepływu [mm2]

MOZAIKA ANGIO
Mozaika Angio zapewnia wysokiej jakości obrazowanie przepływu na większej powierzchni siatkówki. Widok zaawansowany daje możliwość wyświetlania poszczególnych warstw naczyniowych, widoku enface, map kodowanych kolorami oraz map grubości.
 
Tryb mozaiki 10x6 mm  
 
Tryb ręczny (do 12 obrazów)  
 

JASKRA
Kompleksowe narzędzia diagnostyczne, takie jak analiza morfologii tarczy nerwu wzrokowego z wykorzystaniem skali DDLS, analiza grubości włókien nerwowych i komórek zwojowych, pozwalają na szybkie wykrywanie zmian jaskrowych oraz śledzenie postępów leczenia. Dzięki standardowym 14 parametrom nerwu wzrokowego oraz nowym współczynnikom Rim/Disc i Rim Absence, opis stanu nerwu wzrokowego jest szybki i precyzyjny.
Widok zaawansowany zestawia informacje ze skanów siatkówki i dysku w celu przedstawienia danych dotyczących komórek zwojowych, RNFL i ONH w szerokiej perspektywie ułatwiającej analizę.
 
Siatkówka i tarcza nerwu wzorkowego
- widok zaawansowany  
Tarcza nerwu wzorkowego
- widok pojedynczy
 
 
Analiza asymetrii warstw komórek zwojowych pomiędzy półkulami oraz oczami ułatwia wykrywanie i diagnozowanie jaskry na wczesnych etapach oraz u nietypowych pacjentów.
 
Warstwa komórek zwojowych
-widok obojga oczu 
Warstwa komórek zwojowych
-widok progresji
 

DDLS - Skala prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia tarczy nerwu wzrokowego opierająca się na 3 odrębnych klasyfikacjach dla małych, średnich i dużych dysków. Umożliwia szybką i precyzyjną ocenę uszkodzeń jaskrowych dysku.
 
Tarcza nerwu wzrokowego
-oboje oczu
Tarcza nerwu wzrokowego
-progresja
 

Typowy problem związany z określaniem ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) został wyeliminowany dzięki modułowi pachymetrii, który umożliwia precyzyjną korekcję zmierzonej wartości IOP.
Jako że pomiary pachymetrii oraz kąta przesączania nie wymagają instalowania dodatkowych przystawek, predefiniowany protokół badania jaskry składający się ze skanów siatkówki, dysku oraz przedniego odcinka może zostać przeprowadzony automatycznie, co skraca czas badania.
 
Zamknięcie kąta przesączania   Przedni odcinek - widok pojedynczy
 
Widok pojedynczy przedniej komory w trybie Full Range


*obrazy dzięki uprzejmości Prof. Edwarda Wylęgały

KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA JASKRY

STRUCTURE & FUNCTION - połączenie analizy OCT i pola widzenia


Doskonałe połączenie informacji na temat funkcjonalnej jakości widzenia oraz kompletnych danych dotyczących komórek zwojowych, RNFL oraz tarczy nerwu wzrokowego na pojedynczej stronie raportu, który zawiera:
 • wynik czułości (pola testowe 24-2/30-2 lub 10-2),
 • wykresy prawdopodobieństwa Total and Pattern Deviation dla wyników pola widzenia,
 • indeksy wiarygodności oraz indeksy globalne wyników perymetrii,
 • mapa Structure & Function,
 • analiza komórek zwojowych (GCL+IPL lub NFL+GCL+IPL),
 • wykres asymetrii NFL.
Raport S&F w naturalny sposób zestawia powiązania anatomiczne pomiędzy mapami perymetrii i mapami RNFL/komórek zwojowych.
Structure & Function

RAPORT NA POJEDYNCZEJ STRONIE
Raport Structure & Function przedstawia kompletny zestaw danych diagnostycznych jaskry na pojedynczej stronie wydruku.

OBRAZOWANIE PRZEDNIEJ KOMORY
Dzięki wbudowanemu adapterowi, do wykonania badań przedniego odcinka oka nie są potrzebne żadne dodatkowe akcesoria. Użytkownik ma możliwość obserwacji całego przedniego odcinka lub jego mniejszego fragmentu w celu uwydatnienia szczegółów. Widok całej przedniej komory oka ułatwia ocenę kąta przesączania oraz prawdopodobieństwa zaćmy.
 
Widok Full Range przedniej komory Widok Full Range przedniej komory z soczewką
 
Widok Full Range soczewki  
 

PRZEDNI ODCINEK
Obrazowanie przedniego odcinka umożliwia szczegółową analizę wybranego obszaru.
 
Rogówka – widok pojedynczy Rogówka – widok obojga oczu
 
Rogówka - widok porównania Rogówka - widok progresji

BIOMETRIA OCT
Biometria OCT to innowacyjna metoda pomiaru długości osiowej gałki ocznej za pomocą urządzenia OCT do badania tylnego odcinka oka. B-OCT® dostarcza kompletu parametrów biometrii: długość osiowa AL, grubość rogówki CCT, głębokość przedniej komory ACD, grubość soczewki LT, wielkość źrenicy P oraz odległość WTW.
 
Widok wyniku biometrii Okno analizy biometrii
 

KALKULATOR IOL
Zakładka kalkulatora IOL umożliwia obliczanie mocy wybranej soczewki wewnątrzgałkowej. Oprogramowanie SOCT wspiera najnowszy standard bazy danych IOLCon.org, dzięki czemu baza danych soczewek jest zawsze aktualna.
 

TOPOGRAFIA
T-OCT™ to pionierskie rozwiązanie umożliwiające wykonywanie szczegółowych map krzywizny rogówki za pomocą urządzenia OCT do badania tylnego odcinka oka. Przednia i tylna powierzchnia oraz grubość rogówki dostarczają cennych informacji na temat parametrów rogówki. Wykorzystanie wartości mocy rogówki ułatwia określenie jej stanu i eliminuje błędy związane z modelowaniem jej przedniej powierzchni.
Moduł SOCT T-OCT dostarcza map osiowych, tangencjalnych, map mocy rzeczywistej, map wysokości, mapy nabłonka oraz mapy pachymetrii.
Moduł topografii rogówki umożliwia dokładne obrazowanie zmian w widoku mapy różnicowej. Widok może zostać dostosowany poprzez swobodny dobór map i opcji wyświetlania.
Moduł topografii oferuje:
 • kompletne mapy przedniej i tylnej powierzchni oraz mocy rogówki,
 • precyzyjne obrazowanie astygmatyzmu (SimK: przednia powierzchnia, tylna powierzchnia, moc rzeczywista, Meridian, Semi-Meridian dla stref ø 3, 5, 7 mm).
KLASYFIKATOR STOŻKA
Klasyfikator stożka umożliwia łatwe wykrywanie stożka rogówki. Klasyfikacja oparta jest na wskaźnikach KPI, SAI, DSI, OSI oraz CSI. W rozpoznawaniu wczesnych postaci stożka wykorzystywane mogą być także mapy nabłonka i pachymetrii.
 
Zdrowy pacjent Astygmatyzm Stożek
   

PORÓWNANIE
Wszechstronne oprogramowanie oferuje do wyboru widok pojedynczego lub dwojga oczu. Szczegółowa analiza dostępna jest w widoku pojedynczym. Widok obojga oczu pozwala wykrywać asymetrię rogówek. Moduł T-OCT™ umożliwia pełne porównanie zmian topografii rogówki w czasie, co jest szczególnie istotne, w przypadku pacjentów:
 • po zabiegach LASIK,
 • ze stożkiem rogówki,
 • noszących szkła kontaktowe.
Widok pojedynczy Widok obojga oczu
 
Widok porównania Widok progresji

ROZWIĄZANIA SIECIOWE
Wydajne rozwiązania sieciowe zwiększają produktywność i polepszają zadowolenie pacjenta. Pozwalają na przeglądanie badań na poszczególnych komputerach pracujących w danym ośrodku. Ponadto dają możliwość wygodnego, interaktywnego przedstawienia pacjentowi wyników badań. Usługa może zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb placówki, a dodatkowy moduł serwera jest bezpłatny.

PROTOKÓŁ DICOM
Umożliwia przechowywanie, wymianę oraz przesyłanie wyników badań do sieci szpitalnej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MODUŁACH OPCJONALNYCH      
 
ANGIOGRAFIA OCT
Moduł angiografii pozwala na ocenę mikrokrążenia i struktury naczyń krwionośnych siatkówki.
Angiografia OCT to nieinwazyjna i bezkontrastowa metoda obrazowania 3D przepływu krwi w naczyniach siatkówki.

 
BIOMETRIA OCT 
B-OCT™ to innowacyjna metoda pomiaru długości osiowej gałki ocznej za pomocą urządzenia OCT do badania tylnego odcinka oka.

 
TOPOGRAFIA OCT**
Moduł topografii OCT umożliwia analizę obu powierzchni na podstawie pomiarów krzywizny rogówki, mocy, mocy rzeczywistej oraz map wysokości.
 

** - Opcja niedostępna dla urządzeń REVO FC poniżej numeru seryjnego 1905000 oraz dla urządzeń SOCT Copernicus REVO
 
 
Specyfikacja techniczna
                                                                                         FUNDUSKAMERA
Typ Non-mydriatic
Rodzaj zdjęć kolorowe
Kąt obserwacji 45°± 5%
Minimalny rozmiar źrenicy 3,3 mm
Kamera zintegrowana, 12,3 - Mpix, matryca CCD
  OPTYCZNA KOHERENTNA TOMOGRAFIA
Technologia spektralne OCT
Źródło światła dioda superluminescencyjna (SLED) o długości fali 850 nm
Szerokość połówkowa źródła światła 50 nm
Szybkość skanowania 80 000 A-skanów na sekundę
Rozdzielczość osiowa 5 μm w tkance, 2,6 μm cyfrowo
Rozdzielczość poprzeczna 12 μm, standardowo 18 μm
Całkowita głęb. skanowania 2,8 mm / ~ 6 mm w trybie Full Range
Minimalny rozmiar źrenicy 2,4 mm
Zakres regulacji refrakcji -25 D do +25 D
Zakres skanowania tylny odcinek 5–15 mm, Angio 3–9 mm,
przedni odcinek 3–18 mm
Tryby skanowania 3D, Angio*, Radialny (HD), B-scan (HD), Raster (HD), krzyżowy (HD), AL, ACD
Obraz dna oka IR, rekonstrukcja fundusu
Tryby pomiaru automatyczny, półautomatyczny, ręczny
Analiza siatkówki grubość siatkówki, mapa grubości wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki, analiza RNFL + GCL + IPL, analiza GCL + IPL, analiza grubości RNFL, mapa deformacji RPE, mapa grubości nabłonka barwnikowego
Angiografia OCT
Opcjonalny moduł oprogramowania, nabywany oddzielnie
powierzchowny i głęboki splot naczyń, strefa awaskularna siatkówki, choriokapilary, enface, pomiar gęstości i długości naczyń krwionośnych, FAZ, VFA, NFA
Diagnostyka jaskry analiza RNFL, morfologia tarczy nerwu wzrokowego ONH, DDLS, analiza komórek zwojowych jako RNFL+GCL+IP i GCL+IPL, analiza symetrii oczu i półkul gałki ocznej
Mozaika Angio tryby: Automatyczny, Ręczny Mozaiki: 10x6 mm, Tryb ręczny do 12 obrazów
Biometria OCT
Opcjonalny moduł oprogramowania, nabywany oddzielnie
pomiary: AL, CCT, ACD, LT, P, WTW
formuły IOL: Hoffer, Holladay I, Haigis, Theoretical T, Regression I
Mapy topografii rogówki
moduł opcjonalny nabywany oddzielnie
Axial [Anterior, Posterior], Refractive Power [Kerato, Anterior, Posterior, Total], Net Map, Axial True Net, Equivalent Keratometer, Elevation [Anterior, Posterior], Height, KPI (Keratoconus Prediction Index)
Szeroki skan przedniego
odcinka
Przystawka nie jest wymagana
pachymteria, mapa grubości nabłonka i istoty właściwej rogówki, pomiar kąta przesączania, AIOP, AOD 500/750, TISA 500/750, obrazowanie „od kąta do kąta” całej przedniej komory
Łączność DICOM Storage SCU, DICOM MWL SCU, CMDL, Łączność sieciowa
Fiksator OLED (wielkość i położenie można zmieniać), zewnętrzne ramię fiksacji
Wymiary (Gł.xSz.xWys.) / Waga 479 x 367 x 493 mm / 30 kg
Zasilanie / zużycie energii 100-240 V, 50/60 Hz / 115-140 VA

Optopol zastrzega sobie prawo do modyfikowania swoich produktów lub ich cech w dowolnym momencie bez powiadomienia i zmiany te mogą nie być odzwierciedlone w tym dokumencie.