REVO NX

​REVO NX z szybkością skanowania wynoszącą 110 000 A-skanów na sekundę jest najszybszym OCT dostępnym na rynku. Umożliwia skanowanie siatkówki z rozdzielczością: 5 µm (cyfrowa: 2,6 µm). Automatyczny przejazd głowicy pomiędzy okiem prawym i lewym.

Sterowanie głowicy za pomocą myszki komputerowej. Oprogramowanie w  języku polskim. Wyniki badań można wygodnie przeglądać i omawiać z pacjentem na dowolnym komputerze podłączonym do sieci. W komplecie przystawka do przedniego odcinka oka oraz dostępna wersja z modułem angiografii. Angiografia to nieinwazyjna  technika obrazowania. Nie wymaga podania kontrastu. Pozwala na uwidocznienie struktury naczyń siatkówki i obrazowanie przepływu krwi dostarczając dodatkowych informacji, pozwalających na bardzo dokładną diagnostykę zmian w obrębie siatkówki.

Opis
SIATKÓWKA
Pojedyncze badanie w trybie 3D jest wystarczające zarówno do przeprowadzenia analizy siatkówki jak i wykrywania jaskry. Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje 8 warstw siatkówki, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne diagnozowanie i oznaczanie położenia zmian chorobowych.

 Widok pojedynczego oka                                                     Widok dwojga oczu
 
Widok porównania
 Widok progresji
 
 
ANGIOGRAFIA OCT (opcja)
Moduł angiografii pozwala na ocenę mikrokrążenia i struktury naczyń krwionośnych siatkówki. Angiografia OCT to nieinwazyjna i bezkontrastowa metoda obrazowania 3D przepływu krwi w naczyniach siatkówki.
 
Oprogramowanie umożliwia wykrywanie, śledzenie oraz porównywanie zmian struktur naczyń krwionośnych siatkówki.

Standardowy widok pojedynczy                                 Szczegółowy widok pojedynczy

 Widok obojga oczu

Widok porównania                                                  Widok progresji


NARZĘDZIA: FAZ, VFA
FAZ – narzędzie do pomairu dołkowej strefy beznaczyniowej (FAZ - Foveal  Avascular Zone) pozwala kwantyfikować i monitorować zmiany w powierzchownym i głębokim splocie naczyń krwionośnych. Narzędzie FAZ obsługuje skany wąskie oraz szerokie.


                                          Powierzchnia [mm2]: 0,48

VFA – Narzędzie pomiaru obszaru przepływu (VFA - Vascular Flow Area) umożliwia badanie obszarów patologii oraz dokonywanie precyzyjnych pomiarów obszaru unaczynienia predefiniowanych lub określonych przez użytkownika warstw naczyniowych.


                                       Powierzchnia [mm2]: 13,45
                   Powierzchnia przepływu [mm2]:   2,85

MOZAIKA ANGIO (opcja)
Mozaika Angio dostarcza wysokiej jakości obrazów szerokich obszarów siatkówki.
Zakładka Zestawienie oferuje: widok dowolnej warstwy naczyniowej, widok enface warstw naczyniowych, mapy głębokości oraz grubości.
Tryby mozaiki: 10x6 mm, 12x5 mm, 7x7 mm, 10x10 mm oraz tryb ręczny (do 12 obrazów).

 Tryby mozaiki: 10x10 mm                                                      Tryby mozaiki: 7x7 mm
 
Tryby mozaiki: 10x6 mm
 Tryb ręczny (do 12 obrazów)
 
Tryby mozaiki: 12x5 mm

 
 Tryby mozaiki: 12x5 mm - widok enface kapilar okołotarczowych
 

 
Tryby mozaiki: 12x5 mm -
Mapa grubości NFL
 
Tryby mozaiki: 12x5 mm -
Mapa grubości siatkówki

JASKRA
Kompleksowe narzędzia diagnostyczne takie jak: analiza morfologii tarczy nerwu wzrokowego z wykorzystaniem skali DDLS, analiza grubości włókien nerwowych i komórek zwojowych pozwalają na szybkie wykrywanie zmian jaskrowych oraz śledzenie postępów leczenia. Dzięki standardowym 14 parametrom nerwu wzrokowego oraz nowym współczynnikom Rim/Disc i Rim Absence opis stanu nerwu wzrokowego jest szybki i precyzyjny.
Widok zaawansowany zestawia informacje ze skanów siatkówki i dysku w celu przedstawienia danych dotyczących komórek zwojowych, NFL i ONH w szerokiej perspektywie ułatwiającej analizę.

Siatkówka i tarcza nerwu wzrokowego                                  Tarcza nerwu wzrokowego
- widok zaawansowany                                                            – widok pojedynczy                                   
    


Analiza asymetrii warstw komórek zwojowych pomiędzy półkulami oraz oczami ułatwia wykrywanie i diagnozowanie jaskry na wczesnych
etapach oraz u nietypowych pacjentów. 

 Warstwa komórek zwojowych  - widok obojga oczu              Warstwa komórek zwojowych – widok progresji
   


DDLS - Skala prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzenia tarczy nerwu wzrokowego opierająca się na 3 odrębnych klasyfikacjach dla małych, średnich i dużych dysków umożliwia szybką i precyzyjną ocenę uszkodzeń jaskrowych dysku.

Tarcza nerwu wzrokowego – oboje oczu                              Tarcza nerwu wzrokowego - progresja
   


KOMPLETNY WYNIK BADANIA JASKRY
Typowy problem związany z określaniem ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) został wyeliminowany dzięki modułowi pachymetrii, który umożliwia precyzyjną korekcję zmierzonej wartości IOP.
Jako że pomiary pachymetrii oraz kąta przesączania nie wymagają instalowania dodatkowych przystawek, predefiniowany protokół badania jaskry składający się ze skanów siatkówki, dysku oraz przedniego odcinka może zostać przeprowadzony automatycznie, co skraca czas badania.

Zamknięcie kąta przesączania                                               Przedni odcinek widok pojedynczy
  
         
*obrazy dzięki uprzejmości Prof. Edwarda Wylęgały

KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA JASKRY

STRUCTURE & FUNCTION - połączenie analizy OCT i pola widzenia

Doskonałe połączenie informacji na temat funkcjonalnej jakości widzenia oraz kompletnych danych dotyczących komórek zwojowych,
RNFL oraz tarczy nerwu wzrokowego na pojedynczej stronie raportu, który zawiera:
 • Wynik czułości (pola tekstowe 24-2/30-2 lub 10-2)
 • Wykresy prawdopodobieństwa Total and Pattern Deviation dla wyników pola widzenia
 • Indeksy wiarygodności oraz indeksy globalne wyników perymetrii
 • Mapa Structure & Function
 • Analiza komórek zwojowych (GCL+IPL lub NFL+GCL+IPL)
 • Analiza ONH oraz NFL z tabelami porównawczymi
 • Wykres asymetrii NFL Raport S&F w naturalny sposób zestawia powiązania anatomiczne pomiędzy mapami perymetrii i mapami RNFL/komórek zwojowych
Structure & Function

RAPORT NA POJEDYNCZEJ STRONIE
Raport Structure & Function przedstawia kompletny zestaw danych diagnostycznych jaskry na pojedynczej stronie wydruku.

PRZEDNI ODCINEK
Do wykonania standardowego badania przedniego odcinka oka nie są potrzebne żadne dodatkowe akcesoria. Opcjonalna przystawka umożliwia wykonywanie szerokich skanów przedniego odcinka.

Rogówka, widok pojedynczy                                                  Rogówka, oboje oczu
 
Rogówka, widok porównania                                                  Rogówka, widok progresji
  


BIOMETRIA OCT (opcja)
B-OCT TM to innowacyjna metoda pomiaru długości osiowej gałki ocznej za pomocą urządzenia OCT do badania tylnego odcinka oka.
B-OCT dostarcza kompletu parametrów biometrii: Długość osiowa AL, Grubość rogówki CCT, Głębokość przedniej komory ACD, Grubość soczewki LT.

 Widok wyniku                                                                       Okno analizy
 
Wizualna weryfikacja pomiaru
Na każdej granicy obrazu OCT generowanego przez tomograf widoczne są linie pomiarowe. Umożliwiają one wizualną weryfikację wykonanego pomiaru, a w razie potrzeby jego ręczną korekcję.

TOPOGRAFIA OCT (opcja)
T-OCT TM to pionierskie rozwiązanie umożliwiające wykonywanie szczegółowych map krzywizny rogówki za pomocą urządzenia OCT do badania tylnego odcinka oka. Przednia i tylna powierzchnia oraz grubość rogówki dostarczają cennych informacji na temat krzywizny rogówki. Wykorzystanie wartości mocy rogówki ułatwia określenie stanu rogówki i eliminuje błędy związane z modelowaniem jej przedniej powierzchni.
Moduł SOCT T-OCT dostarcza map osiowych, tangencjalnych, map mocy rzeczywistej, map wysokości, map nabłonka oraz map pachymetrii.
Moduł topografii rogówki umożliwia dokładne obrazowanie zmian w widoku progresji. Widok może zostać dostosowany poprzez swobodny dobór map i opcji wyświetlania.
Moduł topografii oferuje:
 • Kompletne mapy przedniej i tylnej powierzchni oraz mocy
 • Precyzyjne obrazowanie astygmatyzmu (SimK: przednia powierzchnia, tylna powierzchnia, moc rzeczywista,  Meridian, Semi-Meridian dla stref ø 3, 5, 7 mm)
KLASYFIKATOR STOŻKA
Klasyfikator stożka umożliwia łatwe wykrywanie stożka rogówki. Klasyfikacja oparta jest na wskaźnikach KPI, SAI, DSI, OSI oraz CSI. W rozpoznawaniu wczesnych postaci stożka wykorzystywane mogą być także mapy nabłonka oraz mapy pachymetrii.

Typowy pacjent                        Astygmatyzm                           Stożek                         


PORÓWNANIE WYNIKÓW
Wszechstronne oprogramowanie oferuje do wyboru widok pojedynczego lub dwojga oczu. Szczegółowy przegląd wyniku możliwy jest w widoku pojedynczym. Widok obojga oczu pozwala analizować asymetrię rogówek. Dodatkowy moduł T-OCTTM umożliwia pełne porównanie zmian topografii rogówki w czasie w przypadku pacjentów:
 • Po zabiegach LASIK
 • Ze stożkiem rogówki
 • Noszących szkła kontaktowe
Widok pojedynczy                                                                   Widok obojga oczu

Widok porównania                                                                  Widok progresji


ŚLEDZENIE ZMIAN CHOROBOWYCH
Duża gęstość skanowania w trybie 3D zapewnia precyzyjne śledzenie zmian w strukturze siatkówki w czasie. Lekarz może analizować mapy progresji i dzięki temu precyzyjnie dobierać metody leczenia.

Morfologia - Widok progresji                                                   Kwantyfikacja – widok progresji                   


PORÓWNANIE
Widok porównania umożliwia łatwe zestawienie wyników z dwóch wizyt i jest dostępny dla większości programów skanowania.

 
ROZWIĄZANIA SIECIOWE
Wydajne rozwiązania sieciowe zwiększają produktywność i polepszają zadowolenie pacjenta. Pozwalają na przeglądanie badań na poszczególnych komputerach pracujących w danym ośrodku. Ponadto dają możliwość wygodnego, interaktywnego przedstawienia pacjentowi wyników badań. Usługa może zostać dostosowana do indywidualnych potrzeb placówki, a dodatkowy moduł serwera jest bezpłatny.

PROTOKÓŁ DICOM
Umożliwia przechowywanie, wymianę oraz przesyłanie wyników badań do sieci szpitalnej. 

 
CNC
 BRVO
 
 
TOMOGRAMY O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI (CYFROWEJ) - 2 μm

 
WIZUALIZACJA NACZYNIÓWKI
 

OBRAZY KLINICZNE
 
 
 
 

SKAN ROGÓWKI
 

Szeroki skan rogówki, odłączenie błony Descemeta (DMD) i adhezja tęczówkowo-rogówkowa

*obrazy dzięki uprzejmości Prof. Edward Wylęgały

PRZEDNI ODCINEK


Skan przedniego odcinka, zwyrodnienie śródbłonka rogówki z bliznami

*obrazy dzięki uprzejmości Prof. Edward Wylęgały

ANGIOGRAFIAPDR,  Tryb Mozaiki Angio: 10x10 mm

*obrazy dzięki uprzejmości dr. Bartosz L. SikorskI


ANALIZA OD KĄTA DO KĄTA


 
Skan od kąta do kąta, wąski kąt

*obrazy dzięki uprzejmości dr. Bartosz L. Sikorsk
Specyfikacja techniczna
Technologia pracy spektralne OCT
Źródło światła dioda superluminescencyjna (SLED) o długości fali 830 nm
Szerokość połówkowa źródła światła 50 nm
Szybkość skanowania 110 000 A-skanów na sekundę
Rozdzielczość osiowa 5 μm w tkance
~2,6 μm cyfrowo
Rozdzielczość poprzeczna 12 μm, standardowo 18 μm
Całkowita głębokość skanowania do 2,4 mm
Zakres skanowania tylni odcinek od 5 do 12 mm
przedni odcinek od 3 do 16 mm
Tryby skanowania 3D, angio, radialny HD, pojedynczy B-skan, raster, skan krzyżowy HD
Obraz dna oka rekonstrukcja fundusu
Tryby pomiaru automatyczny, półautomatyczny
Analiza siatkówki grubość siatkówki, mapa grubości wewnętrznych i zewnętrznych warstw siatkówki, analiza RNFL + GCL + IPL, analiza GCL + IPL, analiza grubości NFL, mapa deformacji RPE, mapa grubości nabłonka barwnikowego
Angiografia OCT* powierzchowny splot naczyń, głęboki splot naczyń, struktura naczyń siatkówki, naczynia włosowate, kodowany głębokością, użytkownika, enface, mapa grubości
Mozaika Angio Tryby: 7x7 mm, 10x6 mm, 10x10 mm, 12x5 mm, tryb ręczny do 12 obrazów
Diagnostyka jaskry analiza RNFL, morfologia tarczy nerwu wzrokowego ONH, DDLS, analiza komórek zwojowych jako RNFL+GCL+IP i GCL+IPL, analiza symetrii oczu i półkul gałki ocznej
Analiza przedniego odcinka pachymetria, pomiar kąta przesączania, mapa płatka rogówki (LASIK), AIOP, AOD 500/750, TISA 500/750
Biometra OCT
moduł opcjonalny nabywany oddzielnie
AL, CCT, ACD, LT
Mapy topografii rogówki
moduł opcjonalny nabywany oddzielnie
Axial [Anterior, Posterior], Refractive Power [Kerato, Anterior, Posterior, Total], Net Map, Axial True Net, Equivalent Keratometer, Elevation [Anterior, Posterior], Height
Łączność DICOM Storage SCU, DICOM MWL SCU, CMDL, łączność sieciowa
Szeroki skan przedniego odcinka obrazowanie „od kąta do kąta”, dodatkowa przystawka
Minimalny rozmiar źrenicy 3 mm
Minimalna wielkość źrenicy test
Zakres regulacji ogniskowania od -25D do +25D
Fiksator OLED (wielkość i położenie można zmieniać), zewnętrzne ramię fiksacji
Wymiary szer. 382 mm x gł. 549 mm × wys. 462 mm
Waga 23 kg
Zasilanie 110-230 V, 60/50 Hz
Zużycie energii 115 – 140 VA


*Angiografia SOCT to opcjonalny moduł oprogramowania