VT-5

Foropter manualny VT-5 do doskonałej jakości urządzenie przeznaczone do diagnozowania wad wzroku. 

Charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją, precyzyjnym układem optycznym i ergonomicznym rozmieszczeniem pokręteł sterowania. Dzięki temu stanowi wygodne narzędzie pracy dla każdego okulisty i optometrysty.

Opis
CECHY URZĄDZENIA:
  • nowoczesny design,
  • wygodna obsługa i cicha zmiana soczewek,
  • cylinder krzyżowy oraz ruchomy pryzmat zapewniają szerokie możliwości diagnostyczne,
  • zastosowanie mechanizmu konwergencji ułatwia wykonanie badania,
  • dostępny szeroki zakres soczewek dodatkowych,
  • podwyższona trwałość i precyzja układów mechanicznych,
  • w połączeniu z rzutnikiem, możliwość wykonania dużej ilości testów (test balansu obuocznego, stereopsji, anizeikonii itp.),
  • powierzchnia soczewek pokryta wysokiej jakości powłokami antyrefleksyjnymi.

POZIOMOWANIE
Urządzenie można wygodnie wypoziomować za pomocą specjalnej dźwigni i pokrętła.

REGULACJA PD
Pokrętła umieszczone z obu stron foroptera umożliwiają szybką i komfortową regulację PD z krokiem co jeden milimetr w zakresie od 48 mm do 80 mm.SZEROKI ZAKRES SOCZEWEK SFERYCZNYCH
Regulację precyzyjną sfery można wykonywać w zakresie od -19,00 D do +16,75 D z krokiem co 0,25 D. Pokrętło zgrubnej regulacji pozwala ustawiać wartość sfery co ±3,00 D. Soczewki dodatkowe pozwalają na wykonanie badania z dokładnością do ±0,12 D. Natomiast soczewki dodatkowe ± 10,00 D (opcja) pozwalają na rozszerzenie zakresu pomiarowego od -29,00 D do +26,75 D.SOCZEWKI CYLINDRYCZNE
Soczewki cylindra można regulować z krokiem co 0,25 D w zakresie od 0 do -6,00 D, a przy zastosowaniu soczewki dodatkowej -2,00 D możliwe jest poszerzenie zakresu regulacji do -8,00 D. Oś cylindra można regulować w przedziale od 0° do 180° z krokiem co 5°. Cylinder jest regulowany za pomocą niezależnych pokręteł.

CYLINDER KRZYŻOWY (±0.25)
Regulacja cylindra krzyżowego została w pełni zsynchronizowana z regulacją osi dzięki czemu soczewka przy każdej zmianie cylinder jest ustawiany w prawidłowej osi.RUCHOMY PRYZMAT
Zakres pomiarowy wynosi do 20△ z krokiem co 1△. Blokada umożliwia diagnostykę zeza w poziomie i w pionie oraz pomiar heteroforii.
WBUDOWANE SOCZEWKI DODATKOWE

PRAWE

 
O Otwarta apertura
OC Zaślepka
±.50 Cylinder krzyżowy ±0,50 D
6 △ U 6 dioptrii pryzmatycznych bazą ku górze
PH Otwór
+.12 Soczewka dodatkowa +0,12 D
RL Filtr czerwony
RMH Czerwona pałeczka Maddoxa – poz.
RMV Czerwona pałeczka Maddoxa – pion.
P135° Filtr polaryzacyjny 135°
P45° Filtr polaryzacyjny 45°
R Soczewka skiaskopu +2,00 D, dla 50 cm

LEWE
 
O Otwarta apertura
OC Zaślepka
±.50 Cylinder krzyżowy ±0,50 D
10 △ I 10 dioptrii pryzmatycznych bazą do środka
PH Otwór
+.12 Soczewka dodatkowa +0,12 D
GL Filtr zielony
WMH Biała pałeczka Maddoxa – poz.
WMV Biała pałeczka Maddoxa – pion.
P45° Filtr polaryzacyjny 45°
P135° Filtr polaryzacyjny 135°
R Soczewka skiaskopu +2,00 D, dla 50 cm
 REGULACJA KONWERGENCJI
Precyzyjne wyniki pomiarowe zapewnia regulacja konwergencji zarówno w czasie wykonywania testów do bliży (dźwignia regulacji odchylona do środka) jak również do dali (dźwignia odchylona na zewnątrz). Regulacja konwergencji pozwala na ustawienie zbieżności układu optycznego tak, aby pacjent patrzył zawsze przez środek optyczny soczewki.REGULACJA ODLEGŁOŚCI ROGÓWKOWEJ
Użytkownik może wykonać regulację odległości rogówkowej tak, aby w czasie wykonywania pomiaru wierzchołek rogówki pacjenta znajdował się w odległości 12 mm od soczewki foroptera. Na skali jest to punkt "0".PRĘT ORAZ TABLICZKA DO BLIŻY
Skala może być ustawiana w centymetrach, calach i dioptriach. Użytkownik może ustawić najbardziej optymalną odległość dla danego pomiaru. Gdy pręt ze skalą nie jest używany, można go odchylić. Tabliczka do bliży zawiera 12 testów umieszczonych obustronnie. Pręt ze skalą ma długość 67 cm.PODPÓRKA CZOŁA
Ułatwia wykonanie szybkiego pozycjonowania pacjenta do pomiaru oraz dobranie prawidłowej odległości rogówkowej.

Specyfikacja techniczna
Sfera
od +16,75 D do -19,00 D z krokiem co 0,25 (z krokiem 0,125 D, gdy zostanie użyta soczewka dodatkowa +0,12 D ) od +26,75 D do -29,00 D (gdy zostanie użyta soczewka dodatkowa)
Cylinder
od 0 do -6,00 D z krokiem 0,25 D (z krokiem co 0,125 D, gdy jest stosowana soczewka dodatkowa -0,12 D) od 0 do -8,00 D (gdy zostanie użyta soczewka dodatkowa)
Cylinder krzyżowy
±0,25 D, (zsynchronizowany z osią astygmatyzmu)
Ruchomy pryzmat
od 0 do 20△ D z krokiem co 1△ D
Regulacja PD
od 48 mm do 80 mm z krokiem co 1 mm
Regulacja popórki czoła
16 mm
Konwergencja
od ∞ do 400 mm
Wymiary
szer. od 291- 323 mm x dł. 315 mm x gr. 85 mm (w tym pokrętła; samo urządzenie tylko 39 mm)
Waga
5 kg
Akcesoria
Soczewki dodatkowe (cylinder : -2,00 D/2 szt, -0,12 D/2 szt.); Zestaw testów do bliży; Napoliczniki, 1 szt. każdego zarówno prawy jak i lewy; Inne akcesoria
 
WBUDOWANE SOCZEWKI DODATKOWE 
Prawe
(O)Otwarta apertura / (OC)Zaślepka / (±.50) ±0,50 D Cyliner krzyżowy / (6△ U)6 dioptrii pryzmatycznych, Bazą do góry / (PH) Otwór / (+.12)
Soczewka dodatkowa +0,12 D / (RL) Filtr czerwony / (RMH) Soczewka czerwona pałeczka Maddoxa, pozioma / (RMV) Soczewka czerwona pałeczka Maddoxa, pionowa / (P135°) Filtr polaryzacyjny 135° / (P45°) Filtr polaryzacyjny 45°(R) / Soczewka skiaskopu +2,00 D, dla 50 cm
Lewe
(O)Otwarta apertura / (OC)Zaślepka / (±.50) ±0,50 D Cyliner krzyżowy / (10 △ l)10 dioptrii pryzmatycznych. Bazą do środka/(PH). Otwór
/(+.12)+0,12 D (GL) Filtr zielony / (WMH) Soczewka biała pałeczka Maddoxa, pozioma /(WMV) Soczewka biała pałeczka Maddoxa, pionowa / (P45°) Filtr polaryzacyjny 45° / (P135°) Filtr polaryzacyjny 135°(R) Soczewka skiaskopu +2,00 D, dla 50 cm

Projekt i specyfikacja techniczna urządzenia mogą ulec zmianie.