Oprogramowanie PTS w wersji 3.9

04/07/2024

Oprogramowanie PTS w wersji 3.9

Oprogramowanie PTS 3.9 wprowadza kilka modyfikacji oraz nowe funkcjonalności:

 

 • REVOLink™- synchronizacja danych pacjentów oraz import zdjęć fundusu z oprogramowania REVO
 • Udoskonalone testy kinetyczne
 • Eksport Dicom OPV kompatybilny z PeriData
 • Udoskonalona wizualizacja informacji o fiksacji oka EyeSee Lite
 • Inne zmiany:
  • Analiza stopnia zaawansowania jaskry (GSS2)
  • Przedziały wiarygodności na wykresie progresji
  • Oczyszczenie bazy danych poprzez eksport starych wyników
  • Pamięć ukończonych zadań
  • Eksport do wielu plików Dicom jednocześnie

Zapraszamy na 55. Zjazd Okulistów Polskich w Lublinie