Urządzenie OCT z funkcją Biometrii Optycznej

02/01/2022

Urządzenie OCT z funkcją Biometrii Optycznej

Biometria OCT

B-OCT® to innowacyjna metoda pomiaru długości osiowej gałki ocznej za pomocą urządzenia OCT do badania tylnego odcinka oka.

B-OCT® dostarcza kompletu parametrów biometrii:

  • AL          Długość osiowa
  • CCT        Grubość rogówki
  • ACD       Głębokość przedniej komory
  • LT           Grubość soczewki

Wizualna weryfikacja pomiaru.

Na każdej granicy obrazu OCT generowanego przez Revo widoczne są linie pomiarowe. Umożliwiają one wizualną weryfikację wykonanego pomiaru, a w razie potrzeby jego ręczną korekcję. Przemieszczanie pionowych linii rozpoznania granic wykonywane jest w prosty sposób poprzez przeciągnięcie za pomocą myszy. W ten sposób wyeliminować można wątpliwości związane z poprawnością automatycznego rozpoznania, często pojawiające się w skomplikowanych przypadkach.

Skan 3 mm umożliwia precyzyjną oceną stanu siatkówki.

Rozdzielczość 5 µm zapewnia najwyższą szczegółowość obrazu.

Zaćma i wysoka bliskowzroczność

Odwarstwienie siatkówki

PPV i plamka

 

*moduł opcjonalny, kupowany oddzielnie

Wymień swój perymetr na najnowsze modele