Angiografia SOCT

Nieinwazyjna metoda obrazowania przepływu krwi w naczyniach krwionośnych siatkówki.

Angiografia OCT to alternatywa dla tradycyjnej metody fluoresceinowej. Jest to szybkie i nieinwazyjne narzędzie w przypadkach niewymagających obrazowania FA. Umożliwia obserwację, śledzenie oraz porównywanie zmian w warstwach naczyniowych siatkówki obojga oczu.

Skontaktuj się z namiZapytaj o ten produkt

ANGIOGRAFIA OCT

Opcjonalny moduł angiografii pozwala na ocenę mikrokrążenia i struktury naczyń krwionośnych siatkówki. Angiografia OCT to nieinwazyjna i bezkontrastowa metoda obrazowania 3D przepływu krwi w naczyniach siatkówki. Oprogramowanie umożliwia obserwację, śledzenie oraz porównywanie zmian w warstwach naczyniowych siatkówki obojga oczu.


Metody analizy OCT-A

Kwantyfikacja

Narzędzie do oceny przepływu umożliwia obiektywny pomiar unaczynienia w poszczególnych sektorach wraz z mapami analizowanych struktur naczyniowych, pozwalającymi na szybką ocenę stanu naczyń. Wybór metody analizy pozwala dostosować czułość narzędzia do wykrywania określonych zmian w strukturze naczyń.

Dostępne metody kwantyfikacji:
 • mapa gęstości naczyń – przedstawia całkowity obszar perfuzji naczyniowej na jednostkę obszaru badania,
 • mapa Skeleton – przedstawia całkowitą długość naczyń z perfuzją na jednostkę obszaru pomiaru.
Kwantyfikacja dostępna jest w badaniach Angio OCT dla warstw:
 • siatkówka: siatkówka: splot powierzchowny i splot głęboki,
 • dysk: RPC.

Narzędzia analityczne OCT-A

FAZ — narzędzie do pomiaru dołkowej strefy beznaczyniowej (FAZ – Foveal  Avascular Zone) pozwalające kwantyfikować i monitorować zmiany w powierzchownych i głębokich warstwach naczyń. Narzędzie FAZ dostępne jest dla skanów wąskich oraz szerokich.

VFA — narzędzie do pomiaru obszaru przepływu (VFA – Vascular Flow Area) umożliwia pomiar pola powierzchni patologii oraz dokonywanie precyzyjnych pomiarów powierzchni unaczynienia.

Pomiar obszaru można przeprowadzać na predefiniowanych lub wybranych przez użytkownika warstwach naczyniowych.

NFA — narzędzie do pomiaru obszaru bez przepływu (Non Flow Area), wyświetla sumę pól powierzchni bez perfuzji w badaniu Angio OCT. Przedstawia sumę dla wszystkich zaznaczonych obszarów.


Mozaika Angio

Wysokiej jakości obrazowanie przepływu na większym obszarze siatkówki.

Zakładka Advanced – oferuje widok dowolnej warstwy naczyniowej, widok en face, mapy głębokości naczyń oraz grubości.

Tryb automatyczny mozaiki: 10 x 10, 10 x 6, 12 x 5, 7 x 7.
Tryb ręczny mozaiki: do 12 obrazów.

Umożliwia skanowanie wybranego obszaru i przeprowadzenie analizy warstw naczyniowych przy użyciu wbudowanych narzędzi.

sms Zapytaj o ten produkt

Tomografy optyczne SOCT Angiografia SOCT

  pola obowiązkowe

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPTOPOL Technology Sp. z o.o. ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie.

  2. W zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem biuro@optopol.com.pl

  3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzania o ochronie danych, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów tzn. w celu odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy i/lub w celu otrzymywania informacji handlowych.

  4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia.

  5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu lub cofnięcia zgody.

  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych będzie skutkować brakiem udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie i/lub brakiem przesyłania ofert handlowych.

  9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.